Olt.Licitație – ANUNŢ PUBLICITAR

primaria soparlitaROMÂNIA       JUDEȚUL OLT                                                COMUNA ȘOPÂRLIȚA           str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382,                                  

 website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.r 

ANUNŢ   PUBLICITAR

Primăria comunei Șopârlița, județul Olt, organizează negociere directă, în vederea închirierii spațiului nr. 2 din incinta magazinului, în suprafață utilă de 54,97 mp din suprafața construită de 158 mp, împreună cu cota parte aferentă teren 303,24 mp din suprafața totală de 722 mp, ce se află pe str. Aleea Parcului nr. 7, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei.

  1. Informaţii generale privind organizatorul negocierii: Primăria Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro, cod fiscal 17091437.
  2. Informaţii generale privind obiectul negocierii: spațiul nr. 2 din incinta magazinului și terenul aferent.

Procedura aplicată: negociere directă.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentaţia de atribuire este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șopârlița nr. 41/31.10.2018, care face parte integrantă din această hotărâre.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La licitaţie poate participa orice PFA/II/IF/SC care se încadrează în condițiile din caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul Primăriei, pe site-ul web al comunei Șopârlița primaria@primaria-soparlita.ro, la locul unde se află imobilul, sau de la data anunțului într-un cotidian central și într-un cotidian local.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul organizatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: sediul Primăriei comunei Șopârlița, la compartimentul relații cu publicul.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 100 lei. Plata se face în numerar la casieria unității sau prin virament bancar

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2019.

  1. Informații privind ofertele

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.01.2019, ora 9.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Șopârlița, la compartimentul relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:Negocierea directă se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șopârlița, în data de 17.01.2019, începând cuora 1000.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Olt, str. Mănăstirii nr. 2, tel.: 0249414989, fax: 0249437370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Data transmiterii anunţului de negociere către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.12.2018.
  4. Alte date: Durata de închiriere este de 5 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Preţul de pornire al negocierii va fi de  1600 lei/an.

Taxa de participare la negociere este de 150 lei.Ion Dumitru, primar Albota Argeș,

Garanţia de participare la negociere este de 1600 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Șopârlița sau la telefon 0249455382,  zilnic între orele 0800 – 1600.

PRIMAR,

Ing. NEAGU CRISTINEL

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s