Argeș. Idee eronată! DGASPC nu face concedieri!

***Argeș. Idee eronată! DGASPC nu face concedieri!***
În urma unor articole denigratoare din presa locală, DGASPC Argeș a transmis un comunicat de presă potrivit căruia s-a transmis ideea eronată că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș se vor face concedieri în perioada următoare, după reorganizarea unor servicii sociale din subordinea acestei instituții.
Reprezentanții DGASPC Argeș au precizat că se va continua procesul de reformă în domeniul asistenţei sociale, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, pentru atingerea obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş, pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş în scopul furnizării unor servicii de calitate, impune atât restructurarea şi reorganizarea serviciilor oferite, cât şi modificarea opticii privind satisfacerea nevoilor copiilor cu măsură de protecţie specială.
Așadar, respectând Recomandările Specifice de Ţară 5 pentru România 2014, prevăzute în Programul Naţional de Reformă 2014, referitoare la „accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiţi de îngrijire părintească”, prin acţiunile sprijinite de Programul Operaţional Regional se pune accentul, pe de o parte, pe prevenirea instituţionalizării, iar pe de altă parte, pe dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial.
De asemenea, prin Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Guvernul României şi-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice până în anul 2020.
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţie, cu consultanţă oferită de Banca Mondială, în perioada 30.03.2016 – 31.12.2018, a implementat proiectul „Elaborarea planului de dezinstitutionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate” – cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă, în cadrul căruia au fost evaluate toate centrele rezidenţiale din structura celor 47 de D.G.A.S.P.C-uri din România şi s-a întocmit lista prioritizării închiderii centrelor de plasament .
Scopul vizat de acest proiect este dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în grija statului şi nu închiderea instituţiilor.
Dezinstituţionalizarea este procesul complex de tranziţie de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea bazată pe servicii care previn separarea copiilor de familie şi pe o varietate de servicii alternative bazate pe familie şi pe îngrijirea în cadrul comunităţii. Cu alte cuvinte, întregul proces este centrat pe copil şi pe asigurarea unei vieţi mai bune, a unei copilării fericite şi mai multor şanse de dezvoltare deplină şi armonioasă pentru toţi copiii din aceste instituţii.
Aşadar, închiderea unei instituţii vine împreună cu crearea unor servicii noi care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor într-un mediu familial. Astfel, închiderea unei instituţii este tratată ca o oportunitate de a intensifica eforturile”de a menţine sau reintegra copiii în grija familiilor lor sau, în cazul în care acest lucru nu se poate, de a găsi alte soluţii adecvate şi permanente pentru toţi copiii aflaţi în prezent în instituţii”. În plus, închiderea unei instituţii trebuie obligatoriu acompaniată de dezvoltarea şi întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de familie, pentru a asigura reducerea numărului de copii separaţi de familie care au nevoie de îngrijire în sistemul public. Judeţul Argeş s-a înscris pe lista prioritizării închiderii centrelor de plasament cu 7 (șapte) centre rezidenţiale, aflate pe poziţii diferite, în funcţie de scorurile totale obţinute pe calitatea serviciilor. Din cele șapte centre rezidențiale, un centru de tip rezidențial clasic (din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități Câmpulung) a fost închis în anul 2020 prin înființarea unei case de tip familial, desfășurat în parteneriat public-privat cu Fundația SERA România.
Pentru trei centre rezidențiale de tip clasic (din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Costești, Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr și Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung) sunt în derulare proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Celelalte 3 centre rezidențiale de tip clasic (din cadrul C.S.C.H. Trivale Pitești, CSCCD ”Sf. C-tin și Elena” Pitești și Centrul de Copii ”Sf. Andrei”Pitești) intră în proces de reorganizare, respectiv de închidere. Prin cele cinci proiecte de hotărâre aflate în dezbaterea ședinței Consiliului Județean Argeș din data de 19.04.2021 se au în vedere închiderea serviciului social Centrul de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare Ștefănești precum și reorganizarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „Sf. Constantin și Elena” Pitești prin: închiderea serviciului social Centrul rezidențial și mutarea personalului acestui serviciu și a posturilor aferente în cadrul Centrului de zi și a Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, care vor funcționa cu capacitate mărită și diversificare de activități și servicii furnizate beneficiarilor; modificarea structurii organizatorice a serviciului social Centrul de zi (ca urmare a creșterii capacității acestuia de la 24 la 48 de beneficiari); modificarea structurii organizatorice a serviciului social Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (ca urmare a creșterii capacității și totodată a diversificării serviciilor furnizate);mutarea Centrului de zi „Sf Nicolae” Pitești în structura C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena” Pitești și schimbarea denumirii acestuia în ,,Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal” , cu mențiunea că acesta își va desfășura activitatea pe str. Plopilor nr. 23 A.
Reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale se va face prin închiderea serviciului social ,,Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități și respite- care” și mutarea personalului acestui serviciu și a posturilor aferente în cadrul Centrului de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități, care va funcționa cu capacitate mărită și totodată vor fi diversificate activitățile și serviciile furnizate beneficiarilor;înființarea serviciului social – Echipa mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități (prin preluarea beneficiarilor și a angajaților acestuia de la Centrul de copii Sf. Andrei Pitești);modificarea structurii organizatorice a serviciului social Centrul de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități (ca urmare a creșterii capacității acestuia de la 30 la 48 de beneficiari pentru componenta centrului de zi, precum și creșterea capacității centrului de recuperare).
De asemenea, se va face reorganizarea Centrului de copii Sf. Andrei Pitești prin închiderea serviciului social Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități și respite-care din cadrul Centrului de copii Sf Andrei Pitești; închiderea serviciului social Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități și îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului de copii Sf Andrei Pitești; înființarea serviciului social Casa de Tip Familial „Sf. Andrei” Valea Mare, cu sediul în orașul Ștefănești, jud. Argeș, instituție fără personalitate juridică în structura D.G.A.S.P.C. Argeș; mutarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Piteşti, din clădirea situată în Municipiul Pitești, Cartier Trivale, Strada Victor Mărtoiu nr.1 (cu spațiu de funcționare mai mic de 100 mp), în clădirea din Municipiul Pitești, Cartier Prundu, Bld. Petrochimistilor, nr. 18, unde funcționează, în prezent, Centrul de copii ,,Sf. Andrei”( cu un spațiu mai mare de funcționare, de cca. 300 mp), care urmează să fie liberă și care permite dezvoltarea de noi servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
,,Prin reorganizarea serviciilor sociale sus-menționate, ce fac obiectul proiectelor de hotărâre aflate în dezbaterea ședinței Consiliului Județean Argeș, vor fi desființate un număr de 27 de posturi vacante și nu posturi ocupate. Prin urmare, nu vor avea loc concedieri.” au mai precizat reprezentanții DGASPC Argeș.
,,Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că este imperios necesar ca publicul larg să fie corect informat. Considerăm că informațiile eronate nu aduc nimic pozitiv în viețile semenilor noștri, angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, ba dimpotrivă, pot crea panică nejustificat. Apelăm, așadar, la buna credință a reprezentanților mass-media și la profesionalismul de care dau dovadă în prezentarea adevărului. ” au mai precizat reprezentanții DGASPC Argeș.
Georgiana Leulescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s