Olt. DAJ acordă ajutorul de minimis la legume în spaţii protejate   

COMUNICAT DE PRESĂ                     

Olt. DAJ acordă ajutorul de minimis la legume în spaţii protejate   

Prin prezenta , facem cunoscut că în Monitorul Oficial nr. 111 din data de 03.02.2022  a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea ”Programului de susţinere a producţiei de legume în spații protejate pentru anul 2022”.    

    În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți prin aducerea la cunoștință potențialilor beneficiari a următoarelor precizări:   

     -perioada de înscriere pentru ciclul I, exclusiv tomate este cel târziu data 1 martie 2022, inclusiv, respectiv în perioada 25 iulie-31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producţie;   

    -valoarea maximă  este de 3.000 de euro/1000 mp pentru ciclul I -tomate şi de 1.000 de euro/1000 mp pentru ciclul II –tomate, ardei gras/capia, fasole verde, castraveţi, spanac, salată, ceapă verde;    

    -valorificarea producției se face în perioada 1 martie- 10 iunie, inclusiv pentru ciclul I, respectiv 15 octombrie-9 decembrie inclusiv,pentru ciclul II;    

   -solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției  obținute în spații protejate până la data de 30 iunie  2022, inclusiv, pentru ciclul I, respectiv 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II;    

    Pentru a fi eligibili,solicintanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:     

   -să solicite ajutorul de minimis    

   -să utilizeze o suprafaţă cultivată  în spații protejate de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie ;     -să  marcheze suprafaţa utilizată, la loc vizibil cu o placă-indicator cu o dimensiune minima recomandată de 50 x 70 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul …………………., Direcţia pentru Agricultură  Judeţeană Olt”;     

   -să obţină o producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;    

    -să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spații protejate;    

    -să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;    

    -să facă dovada producţiei minime realizate  prin documente justificative;   

     -să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide;    

    -să nu înregistreze obligaţii fiscal restante la bugetul general consolidate al statului şi să facă dovada că nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscal, contabile, vamale;      

    Înainte de depunerea cererii,se vor verifica sumele rămase şi potential a fi primite,de către responsabilii DAJ Olt, în prezenţa potenţialilor beneficiari.    

     Cererea va fi însoțită de următoarele documente:    

    -copie act identitate solicitant/împuternicit;  

      -copie după atestatul de producător valabil până la 31 decembrie 2022;       -împuternicire/procură notarială al/a unui reprezentant;      

  -copie certificat de înregistrare la ORC, în cazul persoanelor juridice;        -dovadă cont activ bancă/trezorerie;   

     -adeverință,în original,care să ateste,conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în anul de cerere,în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;  

      -certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii;                Cererea, însoţită de documentele aferente,poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat,care trebuie să fie semnate şi datate,iar copiile trebuie să fie certificate conform cu originalul de către solicitant. Adeverinţa în original va putea fi depusă/transmisă prin poştă/curierat până la data de 30 iunie 2022, inclusiv, pentru ciclul I, respectiv 15 decembrie 2022 inclusiv,pentru ciclul II.     

     Responsabilii cu gestionarea registrului unic,din cadrul DAJ OLT sunt:doamna Andronache Constantina şi domnul Simion Adrian,iar datele de contact sunt:    

    -telefon:0249430538;      

  -mail:dadr.ot@madr.ro sau director.executiv@dadr.ro.      

   -adresa poștală: Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, str. Arcului ,nr.20, mun. Slatina, jud. Olt.        Vă rugăm să îi informați pe potențialii beneficiari, că au obligația să declare dacă au beneficiat sau nu de ajutoare de minimis în perioada 2020-2021, în oricare dintre formele de organizare: persoană fizică,persoană juridică, PFA, II, IF.       

Director executiv,  Gabriela ANDRONIE                               

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s