Argeș. Gentea afirmă că va avea un buget mai mare în 2023, pentru Pitești

***Argeș. Gentea afirmă că va avea un buget mai mare în 2023, pentru Pitești***

Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, afirmă că pentru acest an bugetul primăriei va fi mult mai mare față de anul trecut.

Potrivit edilului piteștean ,,Bugetul Piteștiului pentru 2023 este cu aproximativ 11% mai mare față de anul 2022. În urma propunerilor sosite și a discuțiilor purtate pe parcursul ultimului an, s-a construit un buget echilibrat, axat pe investiții pentru dezvoltarea orașului.”

Gentea ne-a mai spus că mâine, 31 ianuarie, a.c, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pitești, în care se vor dezbate peste 60 de priecte, cel mai important fiind votarea bugetului municipiului Pitești pentru anul 2023.

Astfel că, printre proiecte se vor afla și propuneri pentru finanțarea principalelor servicii pentru cetățeni:

– Transport: 27%

– Cultură, recreere, religie: 13,77%

– Servicii și dezvoltare publică: 11,07%

– Învățământ 10,65%

– Protecția mediului: 9,25%

– Sănătate și asistență socială: 8%.

Iată care sunt proiectele de hotărâre ale CL Pitești, care vr fi supuse dezbaterii de mâine:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
  serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești
  pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
  obiectivului de investiții Branșamente utilități – Proiect pilot Sală de educație fizică școlară,
  Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a
  Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia elaborate pentru introducere în intravilan
  și reglementare urbanistică în vederea creării unei zone pentru mică industrie, prestări servicii
  și depozitare pe terenurile situate în extravilanul municipiului Pitești, în prelungirea străzii
  Depozitelor, DN 7, punct ”Drum Centură”.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității H.C.L. nr.
  352/30.09.2021.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal ”.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimurilor bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare canal deschis strada G-ral Dimitrie
  Boteanu – etapa I”.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 582/15.12.2022 privind
  reglementarea regimului bunurilor rezultate ca urmare a realizării obiectivului de investiții
  ”Sală de educație fizică școlară – proiect pilot – Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi”, din
  municipiul Pitești, str. Horia, Cloșca și Crișan, județul Argeș.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae
  Bălcescu etapa I”.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Sală de educație fizică școlară – proiect pilot –
  Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu”, din municipiul Pitești, str. Paltinului nr.2, județul
  Argeș.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat special în vederea aderării
  orașului Ștefănești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 270/27.08.2020 privind
  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu
  modificările și completările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L.
  nr.227/23.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public
  de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea principalelor manifestări cultural –
  artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2023, precum și a
  unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități
  organizate de municipalitate.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului
  Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea
  Societății Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și/sau
  valorificării (valoare de inventar 11331.20 lei).
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Raportului de evaluare privind mijloace
  fixe din grupa 1 – ”Construcții”, aflate în administrarea/proprietatea Societății Apă Canal 2000
  S.A.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului
  Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea
  Societății Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și/sau
  valorificării (valoare de inventar 67.866,06).
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a
  terenului în suprafață de 2261 mp., situat în intravilanul municipiului Pitești, intrarea
  Abatorului nr.30, identificat cu numărul cadastral 99808.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în
  intravilanul municipiului Pitești, cartier Trivale, strada Nicolae Iorga, identificate cu numerele
  cadastrale: 101854, 103947, 95601, 90806, 90831, 86144, 99520, 91951, 92965, 92797,
  95595, 93145, 93035, 96048, 99244 și 4450/26.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a unui
  teren în suprafață de 16 mp., situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Spiru Haret
  nr.18B, identificat cu numărul cadastral 104324.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a
  terenului în suprafață de 4 mp., situat în intravilanul municipiului Pitești, identificat cu
  numărul cadastral 104393.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare scări publice Școala Gimnazială ”Ion
  Pillat” (2 tronsoane)”.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aleea Poarta Eroilor”.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei-Zona
  Târg Săptămânal”.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Aleea Anghel Saligny – zona
  blocurilor D, D1, D2, D3”.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Modernizare strada Tudor Arghezi – tronson
  cuprins între strada Tudor Teodorescu Braniște și strada Profesor Nicolae Brânzeu”.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.206/09.07.2020 privind
  aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a unui teren în suprafață de 2,8282
  ha situat în intravilanul Municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Pitești, U.P. VIII
  Persoane fizice, cu modificările ulterioare.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.404/29.09.2022 privind
  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții
  ”Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov”, aprobat pentru finanțare prin
  programul național ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli
  finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat eferent
  obiectivului de investiții ”Racord termic Transformare Cămin C3 – Liceul Tehnologic Dimitrie
  Dima, în clădire de locuințe sociale”.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat și a
  indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Bazin
  Olimpic (etapa a II-a)”.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești la
  ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate”.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 470/27.10.2022 privind
  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții
  ”Reabilitare Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Amenajare spații recreative pentru activități
  sportive”.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice
  aferentă obiectivului de investiții ”Alimentare cu energie electrică blocuri locuințe sociale,
  Primăria Pitești, municipiul Pitești, strada B-dul Petrochimiștilor, județul Argeș”.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice
  aferentă obiectivului de investiții ”Protejare conductă de transport gaze naturale DN 500
  Stâlpeni-Pitești Sud”.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca
  urmare a realizării obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii”.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Municipiului Piteşti pe anul
  2023.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi
  activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului fondurilor externe
  nerambursabile pe anul 2023.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituţiilor de învăţământ
  preuniversitar de stat din Municipiul Piteşti pe anul 2023.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale a Municipiului
  Piteşti pe anul 2023.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de
  Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti pe anul 2023.
 42. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administraţiei Domeniului
  Public Piteşti pe anul 2023.
 43. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială
  a Municipiului Piteşti pe anul 2023.
 44. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcţiei pentru Evidenţa
  Persoanelor a Municipiului Piteşti pe anul 2023.
 45. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Piteşti pe anul
  2023.
 46. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Piteşti pe
  anul 2023.
 47. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul
  2023.
 48. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Raportului pe Trimestrul al IV-lea 2022
  privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM10, în
  aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024.
 49. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
  intervenții (D.A.L.I.) aferente obiectivului de investiții Renovare energetică Colegiul
  Economic „Maria Teiuleanu”.
 50. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documențatiei de avizare a lucrărilor de
  intervenții (D.A.L.I.) aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică și instalare stații
  de încărcare pentru vehicule electrice aferente Colegiului Național Alexandru Odobescu”,
  pentru proiectul „Renovare energetică Colegiul Național Alexandru Odobescu”.
 51. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind
  stabilirea modalității optime de organizare și gestionare a unor servicii comunitare de utilități
  publice și a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat privind:
  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățenia și transportul zăpezii de pe
  căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, construcția,
  modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor,
  târgurilor și oboarelor, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, igienizarea și regularizarea
  cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public
  și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare în Municipiul
  Pitești.
 52. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului
  Pitești a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Drum expres Craiova-Pitești și
  legăturile cu drumurile existente” Tronson 4, în domeniul public al statului.
 53. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 54. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.
 55. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.34/2018 privind aprobarea
  tarifelor pentru serviciile de agrement prestate de către Serviciul Public de Exploatare a
  Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 56. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
  Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 57. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.
  592/15.12.2022 privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca urmare a realizării
  obiectivului de investiții ”Sală Polivalentă Municipiul Pitești” strada Basarabia nr.35,
  municipiul Pitești, județul Argeș.
 58. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.300/10.10.2013 privind
  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare și protecția
  animalelor fără stăpân, animalelor pierdute sau abandonate și de neutralizare a deșeurilor
  animaliere din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 59. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul 2022 de
  către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România filiala Argeș.
 60. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul 2022 de
  către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – Centrul de Socializare ”Nova”.
 61. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul 2022 de
  către Asociația Handicapaților Neuromotor – filiala Argeș – Club Oblio.
 62. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul 2022 de
  către Asociația Autism, Terapie, Sport și Arte Argeș.
 63. Raport privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat în favoarea
  chiriașilor.
 64. Raport privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a terenului în suprafață de 88 mp.,
  situat în municipiul Pitești, strada Balotești nr.72C, identificat cu numărul cadastral 104189.
 65. Raport privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a terenului în suprafață de 60 mp.,
  situat în municipiul Pitești, strada Spiru Haret nr.24, identificat cu numărul cadastral 104295.
 66. Raport privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a terenului în suprafață de 153
  mp., situat în municipiul Pitești, strada Balotești nr.74, identificat cu numărul cadastral
  103669.
 67. Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată cu privire la Hotărârea Consiliului
  Local al Municipiului Pitești nr. 494/24.11.2022

,,Proiectul de buget a fost pus în dezbaterea publică și urmează să fie votat. Continuăm proiectele bune pentru piteșteni!”, a mai precizat primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

Georgiana Leulescu

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s