Vâlcea. Ce subvenții  primesc angajatorii pentru absolvenți

bani pt angajarea somerilorAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creșterii șanselor de ocupare a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe piața muncii persoane aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.

În acest sens, persoanele juridice primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție în cuantum de 2.250 lei, dacă încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată persoane din următoarele categorii: şomeri peste 45 ani sau părinți unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt absolvenți, şomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Subvențiile se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categoriile mai sus menționate.

De aceeași subvenție beneficiază și angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, bursa-absolventişomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. Subvenția se acordă lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

bursa-locuri-munca argesDe asemenea, pentru a asigura tranziția absolvenților de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior. Pentru astfel de programe persoanele juridice pot primi, la cerere, subvenții de 2.250 lei/lună/stagiar pe o perioadă de şase luni.

Facilitățile financiare destinate stimulării încadrării în muncă sunt susținute și prin proiectele implementate de ANOFM și cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cei interesați trebuie să aibă următoarele documente și să îndeplinească  anumite condiții.

Așadar, actele  care se întocmesc înainte de data angajării, la sediul agențiilor locale trebuie să conțină oferta cu locurile de muncă vacante, înregistrarea ca șomer neindemnizat/șomer indemnizat și o dispoziție de repartizare.

De asemenea, actele care se întocmesc după angajare trebuie să conțină o convenție bursa lucri absoventi vlconform modelului prevăzut în anexa 15 cu 2 exemplare în original; tabelul nominal cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă, conform prevederilor art.80 din Legea nr.76/2002, modificata si completata –2 exemplare; actul in baza căruia a/au fost încadrați în munca absolvenților, în copie, ștampilat și semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”; actul de identitate al absolventului in copie, stampilat si semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”; actul de absolvire a instituției de învățământ in copie, stampilat și semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”; o declarație pe propria răspundere a angajatorului, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost încadrați absolvenți în condițiile art.80 din lege nu sunt posturi de munca reînființate în mai puțin de 6 luni de la desființarea acestora și angajatorul nu se afla în una dintre situațiile prevăzute la art. 80 alin.(3) din lege; declarație pe propria răspundere a absolventului din care sa rezulte ca la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu; copie certificat înregistrare firmă semnată și ștampilată conform cu originalul; certificat constatator detaliat (valabil 30 zile); BI/CI  asociați și administratori-copie ștampilată și semnată, cu mențiunea „conform cu originalul”.

Georgiana Raicu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s